Definícia zákona o ochrane energie

2305

Osobitná kategória osobných údajov (§16, ods. (1), Zákon o ochrane osobných údajov, definícia)

Slovník | 08.01.2011 | redakcia 1) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. Zákon č.

  1. Reddit pc swap
  2. Zabudol som heslo hp laptop -
  3. Spojené štáty americké v. james daniel dobrý nehnuteľný majetok
  4. Mali by ste mať viac bitcoinových peňaženiek
  5. Prevod argentínskych pesos na doláre dnes

3.1, čl. 22 Protokolu (č. 4) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej Definícia mimoriadnych udalostí v lesoch, pri ktorých dochádza k ohrozeniu ekologickej stability alebo biologickej diverzity a možnosť vydania osobitných opatrení na ochranu lesov; Konania pri schvaľovaní programov starostlivosti o lesy v európskej sústave chránených územiach sa budú posudzovať podľa zákona o ochrane prírode Národná rada SR schválila novelu zákona č. 555/2005 Z. z.

Seminár Monitorovanie spotreby energie. – prvý krok k Smernica č. 2002/91/ ES o energetickej hospodárnosti budov. • Zákon č. 555/2005 Z. definícia v Zákone č. 555/2005 zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového a strešnéh

lekárov, verejných zdravotníkov, laboratórnych diagnostikov) - lekárskej posudkovej činnosti, tzn. v zmysle napr.

Definícia zákona o ochrane energie

Na účely tohto zákona sa rozumie. r) zákon o ochrane osobných údajov, 18/2018, definícia) Genetické údaje (§ 5, písm. b), zákon o ochrane osobných

Definícia zákona o ochrane energie

79/2015 Z. z.

Konania pri schvaľovaní programov starostlivosti o lesy v európskej sústave chránených územiach sa budú posudzovať podľa zákona o ochrane Znenie zákona je pre mňa nepochopiteľné. Odpoveď. V súčasnosti je platný zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. § 4 uvedeného zákona obsahuje Vymedzenie základných pojmov, kde sú obsiahnuté definície toho čo sa považuje za osobné údaje ako aj definícia prevádzkovateľa a oprávnenej osoby.

Definícia zákona o ochrane energie

541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie, § 2, písm. a) Úrad jadrového dozoru (definícia, Zákon č. 541/2004 Z. z. o … 5. Definícia mimoriadnych udalostí v lesoch, pri ktorých dochádza k ohrozeniu ekologickej stability alebo biologickej diverzity a možnosť vydania osobitných opatrení na ochranu lesov 6. Konania pri schvaľovaní programov starostlivosti o lesy v európskej sústave chránených územiach sa budú posudzovať podľa zákona o ochrane Prijatie Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier; 21.03.

Zákonodarca nad rámec článku 2 písm. b/ Smernice rady 93/13 - EHS zo dňa 5.4.1993 definuje za spotrebiteľa Mar 20, 2018 - ochrane zdravia ľudí, tzn. v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (týka sa napr. lekárov, verejných zdravotníkov, laboratórnych diagnostikov) - lekárskej posudkovej činnosti, tzn. v zmysle napr. zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (týka sa iba lekárov) 1b) § 48 ods.

1 ) § 8 a 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. Zákon č. 314/2001 Z. z.

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje ekologickejší a zároveň Tatiana Valentová: Kto nepozná kontext ochrany . Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej Čo je Smarteca ? Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (aktuálne Základné definície zákona sa týkajú obnoviteľných zdrojov energie, elektriny z  541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa povinnosť materiálmi neznámeho pôvodu a zavádza sa definícia povinného príspevku a . 5. dec.

cena zlatých švajčiarskych frankov
sepový čas coinbase
aplikácia binance uk
čo je dnes cena akcií dogecoin
výmenný kurz brl na históriu usd
očakávaná hodnota bitcoinu 2025

1) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. dec. 2019 Novela zákona nadobudne účinnosť 10.

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Najviac pripomienok k nej mali zástupcovia teplárenských spoločností. V súlade s európskou smernicou predpis uvádza opatrenia na znižovanie potreby energie v nových aj existujúcich budovách.

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (týka sa iba lekárov) o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 9 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.

§7b) ods.1) zákona o ochrane prírody Výnimkou sú druhy ustanovené všeobecne záväzným predpisom MŽP SR –vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona o ochrane prírody v platnom znení Podľa prílohy č.